ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 14' 23.3196"
12.239811
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 30' 56.178"
102.515605
เลขที่ : 171228
หอสมุดพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : ตราด
0 480
รายละเอียด
ชื่อสถานที่ หอสมุดพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในวัดไผ่ล้อม เลขที่ 238 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประวัติความเป็นมา หอสมุดพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) เป็นอาคารชั้นเดียว มีมุขด้านหน้าและ มีทางขึ้นด้านหน้า เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม และให้บริการประชาชนทั่วไป หอสมุดสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ หอสมุดพระวิมลเมธาจารย์ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมและเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาให้กับชาวตราด ท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม "ท่านเจ้าคุณเฒ่า" ผู้ได้รับสมญา บิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ผลักดันให้วัดไผ่ล้อมเป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียนประถม ศึกษาและมัธยมศึกษาใน จ.ตราด และ ยังเป็นโรงเรียนสอนนักธรรม สอนภาษาบาลี ให้ที่พัก และอุปการะนักเรียนในชนบทที่เข้ามาศึกษาต่อระดับสูงในตัวจังหวัด ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ความสำคัญ หอสมุดพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) ปัจจุบันใช้สำหรับงานสารสนเทศและยังเป็นห้องสมุดชุมชนวัดไผ่ล้อม ให้บริการห้องสมุดแก่ภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
สถานที่ตั้ง
วัดไผ่ล้อม เลขที่ 238
ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ วัดไผ่ล้อม
ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่