ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 25' 12.806"
12.4202239
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 31' 47.2901"
102.5298028
เลขที่ : 171270
งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : ตราด
0 1176
รายละเอียด

งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ เป็นงานที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองตราด ร่วมกับชุมชนรักษ์คลองบางพระ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม งานนี้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อสืบสานตำนานวิถีชีวิตดั้งเดิมเมื่อครั้งอดีตของชุมชนริมคลองบางพระ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองบางพระ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งตลาดบางพระในอดีตมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี โดยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจ มีถนนธนเจริญเป็นถนนสายหลักทางด้านเศรษฐกิจสายแรกของจังหวัดตราด ซึ่งการเดินทางติดต่อค้าขายการคมนาคมขนส่งในอดีตต้องอาศัยพาหนะทางน้ำมายัง ถนนสายนี้ จึงมีความสำคัญมาแต่ครั้งเก่าควรมีการอนุรักษ์และให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการพัฒนา รักถิ่นบ้านเกิด อีกทั้งสืบสานให้ดำรงอยู่ต่อไป งานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

สถานที่ตั้ง
จังหวัด ตราด
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
จังหวัด ตราด
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่