ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 54' 28.2816"
12.907856
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 54' 14.2812"
102.903967
เลขที่ : 171275
หมู่บ้านชาวประมงบ้านหาดศาลเจ้า
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : ตราด
0 740
รายละเอียด
หมู่บ้านชาวประมงบ้านหาดศาลเจ้า ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 318 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงอวนปลา ปู กุ้ง วางลอบปลา ปลาหมึก มีบ้างที่เลี้ยงปลาในกระชังหน้าทะเล ซึ่งเป็นปลาที่ยังไม่ได้ขนาดก็จะนำมาปล่อยเลี้ยงไว้ เมื่อได้ขนาดที่ตลาดต้องการจึงจำหน่าย หมู่บ้านหาดศาลเจ้าได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ธนาคารสัตว์น้ำชุมชน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อต้นปี พ.ศ.2555 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร และอาชีพประมงพื้นบ้าน เนื่องจากทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยเริ่มลดน้อยลง การทำประมงพื้นบ้านมีอุปสรรคมากมาย ทั้งจากเรือประมงขนาดใหญ่ ความรุนแรงของธรรมชาติ และเชื้อเพลิงที่ราคาสูงขึ้น เมื่อชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ก็จะทำให้ประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สูญหายไป
หมวดหมู่
อื่นๆ
สถานที่ตั้ง
ทางหลวงหมายเลข 318
ตำบล หาดเล็ก อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ ทางหลวงหมา
ตำบล หาดเล็ก อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่