ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 11' 27.6"
13.191
Longitude : E 99° 50' 47.4"
99.8465
No. : 171576
วัดเวฬุวนาราม
Proposed by. MoCSpecial Date 30 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Phetchaburi
0 1021
Description

วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 3ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคระสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3งาน 4 ตารางวา วัดเวฬุวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 วัดเวฬุวนาราม เป็นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อวัดบ้านไผ่ เพราะมีนางไข่ เป็นผู้ดำเนินการสร้างในที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านไผ่ จึงเอาชื่อบ้านมาตั้งเป็นชื่อวัด มีอุโบสถไม้สัก 1 หลัง พร้อมด้วยพระประธานหล่อด้วยนวโลหะ 1 องค์ ต่อมาได้ชำรุดชาวบ้านจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ก่อด้วย อิฐถือปูน พร้อมด้วยพระประธานอีก 1 องค์ ทำด้วยปูนปั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20.50 เมตร ยาว 43.50 เมตรการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระอธิการแพ รูปที่ 2 พระอธิการพวง รูปที่ 3 พระอธิการฉิ่ง รูปที่ 4 พระอธิการหนู รูปที่ 5 พระอธิการน้อย รูปที่ 6 พระอธิการหนู รูปที่ 7 พระครูสิริวัชราภรณ์ รูปที่ 8 พระอธิการฉวี รัตรญาโณ จนถึงองค์ปัจจุบัน พระครูวัชรกิตติคุณ

Category
Religious place
Location
วัดเวฬุวนาราม
No. 146 Moo 3
Tambon หนองปลาไหล Amphoe Khao Yoi Province Phetchaburi
Details of access
Reference พระครูวัชรกิตติคุณ
Tambon หนองปลาไหล Amphoe Khao Yoi Province Phetchaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่