ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 12' 15.48"
13.2043
Longitude : E 99° 54' 44.9388"
99.912483
No. : 171578
วัดบางหอ
Proposed by. MoCSpecial Date 30 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Phetchaburi
1 2207
Description

บางหอ เป็นถิ่นธุระกันดาลอยู่ท่ามกลางป่าชายเลน การเดินทางของชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียว การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชาวบ้านต้องเดินทางไปที่วัดเขาตะเคราซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง 3 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการขออนุญาตสร้างโรงเรียน โดยได้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาว์ราษฎร์รังสรรค์) ชาวบ้านจึงได้ใช้โรงเรียนเป็นที่จัดประชุมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยนิมนต์พระจากวัดเขาตะเครามาประกอบพิธีการต่างๆ แต่ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาต้องเดินทางไปทำบุญ ถืออุโบสถศีลที่วัดเขาตะเคราซึ่งค่อนข้างลำบาก ต่อมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งคิดที่จะจัดตั้งสำนักสงฆ์ โดยซื้อที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันแล้วถางป่า นำไม้ที่ได้มาก่อสร้างกุฏิหลังคามุงจาก ต่อมาได้ขอไม้เก่าที่เกิดจาการรื้อกุฏิหลังเก่าจากวัดบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสาคร มาสร้างกุฏิแต่ยังไม่มีไม้ฝา และต่อมาชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระใบฎีกาชุบ ยติธมฺโม จากวัดเขาตะเคราให้มารักษาการเจ้าอาวาสวัดบางหอ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางหอเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ต่อมาก็ได้มีคณะผ้าป่า กฐิน จึงนำเงินที่ได้ไปก่อสร้างโรงครัว กุฏิ ปรับภูมิทัศน์ต่างๆ และต่อมาจึงสร้างพระอุโบสถและจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยมีเอกสารการก่อตั้งวัดปรากฏในเอกสารการขออนุญาตให้สร้างวัดบางหอขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 นอกจากนี้วัดบางหอยังมีหลวงพ่อใหญ่(พระสายธาราทิพย์) เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน และยังมีศาลเจ้าแม่ตะเคียน ซึ่งศาลเจ้าแม่ตะเคียนเกิดจาการที่มีชาวบ้านไปพบไม้ตะเคียนแต่ไม่สามารถขุดขึ้นมาได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ชาวบ้านจึงมานิมันต์หลวงพ่อพระใบฎีกาชุบมาอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนจึงสามารถนำขึ้นมาได้ แล้วนำมาไว้ที่วัดและสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนสำหรับชาวบ้านที่เชื่อถือและกราบไหว้

Category
Religious place
Location
วัดบางหอ
No. 49/1 Moo 1
Tambon บางครก Amphoe Ban Laem Province Phetchaburi
Details of access
Reference พระใบฎีกาชุบ ญติธมฺโม
Tambon บางครก Amphoe Ban Laem Province Phetchaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่