ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 8' 55.9212"
13.148867
ลองจิจูด (แวง) : E 099 53° 37' 1.2"
099 53.617
เลขที่ : 171587
วัดเจริญศรีมณีผล (ใหม่บางจาก)
เสนอโดย MoCSpecial วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
0 559
รายละเอียด

วัดเจริญศรีมณีผล ได้สร้างขึ้นโดยเจ้าของที่ดิน คือ นายเพชร (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้มีจิตศรัทธา ได้ปราถนาจะสร้างวัด จึงได้บริจาคที่ดินของตน และทรัพย์ส่วนตัวสร้างวัดขึ้น ชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงและทั่วไป มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์รวมกันสร้างวัดขึ้นและได้ขนานนามชื่อวัดว่า"วัดใหม่บางจาก"เพราะสถานที่วัดตั้งอยู่ในตำบลบางจาก เมื่อสร้างวัดได้ก็นิมนต์พระมาอยู๋จำพรรษา และแต่งตั้งเจ้าอาวาสดูแลวัดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวม ๗ รูป คือ ๑ พระอธิการยอด ๒ พระอธิการพอน ๓ พระเผือก ๔ พระอธิการเถา ๕ พระอธิการแช่ม ๖ พระครูปัญญาวุฒิชัย(เยิ้ม สุวณณปญโญ) ๗ พระวิเชียรธรรมานุวัตร(รักษาการแทนเจ้าอาวาส)และองค์ที่ ๘ คือพระครูปลัดเจิม กิตติวณโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน วัดเจริญศรีมณีผล ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕ และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ วัดเจริญศรีมณีผล ตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบัน มีอายุประมาณ ๒๐๖ ปี ในสมัยพระอธิการเถา เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรมาเป็นลำดับ จนมาถึงหลวงพ่อพระครูปัญญาวุฒิชัย เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้ปรับปรุงบูรณะสิ่งทีทรุดโทรมและสร้างขึ้นใหม่ และเมื่อได้บูรณะซ่อมแซมสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ แล้วเสร็จ จึงได้รับพระราชทานนามว่า "วัดเจริญศรีมณีผล"

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดเจริญศรีมณีผล (ใหม่บางจาก)
ตำบล บางจาน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูสมุสมโภช จารุธัมโม
จังหวัด เพชรบุรี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่