ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 37' 59.11"
15.6330861
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 39' 18.5497"
102.6551527
เลขที่ : 173573
ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก "ลายสีทาสาธร" บ้านหนองช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
เสนอโดย คุณพี่โจ วันที่ 19 ธันวาคม 2555
อนุมัติโดย นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2560
จังหวัด : นครราชสีมา
1 1900
รายละเอียด

การผลิตผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์"สีทาสาธร" เป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของบ้านหนองช่องแมว หมู่ ๒ ตำบลหันห้วยทราย ที่ประยุกต์จากกระบวนการผลิตด้วยภูมิปัญญาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของตลาด เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีความแปลกใหม่ที่โดดเด่น ด้วยการมัดหมี่ตีเกลียวเส้นไหมพร้อมมัดหมี่ทอลายที่มีลักษณะเป็นเส้นขนหางกระรอก ซึ่งต้องใช้ความปราณีต อย่างสูง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผืนผ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วยกรรมวิธีที่ได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับการทอมือดังกล่าว ทำให้ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก "ลายสีทาสาธร" บ้านหนองช่องแมว เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างแดน ทำให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด จนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง
ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก"ลายสีมาสาธร" บ้านหนองช่องแมว
หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านหนองช่องแมว ถนน เมืองโดน-บ้านหนองช่องแมว
ตำบล หันห้วยทราย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอประทาย
บุคคลอ้างอิง นายทศฤทธิ์ ศิริ อีเมล์ todsarit.sir@m-culture.in.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอประทาย
ถนน เจนจบทิศ
ตำบล ประทาย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
โทรศัพท์ 08-1874-5681
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่