ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 3' 47.3616"
18.0631560
Longitude : E 100° 7' 3.0223"
100.1175062
No. : 18286
พระธาตุเนิ้ง วัดพระหลวง
Proposed by. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแพร่ Date 1 Febuary 2011
Approved by. แพร่ Date 23 December 2011
Province : Phrae
2 1213
Description
พระธาตุเนิ้ง ตั้งอยู่ในวัดพระหลวง บ้านพระหลวงหมู่ที่ ๘ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ ตอน ๗๕ หน้า ๓๖๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และต่อมาได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
Category
Historic site
Location
พระธาตุเนิ้ง วัดพระหลวง
Moo ม.8
Province Phrae
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่