ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : - ลองจิจูด (แวง) : -
เลขที่ : 188054
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 20 วัดหัวสวน
เสนอโดย amp-a-m-p*-* วันที่ 23 เมษายน 2556
อนุมัติโดย ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 มิถุนายน 2560
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
0 1515
รายละเอียด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 20 วัดหัวสวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีพระครูภาวนาจริยคุณ เจ้าคณะอำเภอบางคล้า เจ้าอาวาสวัดหัวสวน เป็นเจ้าสำนักปฎิบัติธรรมวัดหัวสวน ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติพระมหาเถรสมาคม เมื่อ พ.ศ. 2549 ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้วัดหัวสวน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 20 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรม ด้วยการฝึกสมาธิ– เจริญวิปัสสนา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฎฐาน หรือวิปัสสนากัมมัฎฐาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 20 วัดหัวสวน มีสถานศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจใฝ่ธรรมะทั่วไป ติดต่อขอเข้ารับการอบรมธรรมะ เข้าปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งปี

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดหัวสวน
เลขที่ 74 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4
อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูภาวนาจริยคุณ
บุคคลอ้างอิง พระครูภาวนาจริยคุณ
เลขที่ 74 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4
ตำบล เสม็ดใต้ อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110
โทรศัพท์ 089-0990719
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่