ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 29' 1.0104"
17.483614008566935
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 43' 27.3622"
101.72426729023437
เลขที่ : 192172
งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสาน วัฒนธรรมไทเลย
เสนอโดย เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : เลย
0 1916
รายละเอียด

งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเลย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง นิทรรศการ CPOT จักสานไทเลย ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง และผ้าทอลายพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม+อาเซียน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม การประกวดเข็นฝ้าย การประกวดบายศรี การแสดงแบบผ้าทอไทเลย พาแลงอาหารพื้นเมือง เป็นต้น

สถานที่ตั้ง
จังหวัด เลย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง ประภาศรี บุตรอินทร์ อีเมล์ ink_ant@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่