ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 29' 1.0104"
17.483614008566935
Longitude : E 101° 43' 27.3622"
101.72426729023437
No. : 192172
งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสาน วัฒนธรรมไทเลย
Proposed by. เลย Date 24 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Loei
0 2373
Description

งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเลย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง นิทรรศการ CPOT จักสานไทเลย ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง และผ้าทอลายพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม+อาเซียน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม การประกวดเข็นฝ้าย การประกวดบายศรี การแสดงแบบผ้าทอไทเลย พาแลงอาหารพื้นเมือง เป็นต้น

Location
Province Loei
Details of access
Reference ประภาศรี บุตรอินทร์ Email ink_ant@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่