ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 25' 38.953"
16.42748695121193
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 30' 15.968"
103.50443556250002
เลขที่ : 192175
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยแม็กจำลอง สองฝั่งโขง
เสนอโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 24 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : กาฬสินธุ์
0 1730
รายละเอียด

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมจำลองและนำสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน และมีความเชื่อว่าการรำถวายองค์พระธาตุพนมจำลอง โดยความเชื่อที่ว่า
ผู้ที่ได้รำถวายองค์พระธาตุพนมจะเป็นบุญ อานิสงส์แก่ผู้รำ และครอบครัว ถือว่าได้ทำบุญถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งเพลง และท่าที่ใช้ในการรำถวายได้รับแรงบันดาลใจจากการรำสักการะองค์พระธาตุพนมจริง ที่จังหวัดนครพนม คือการฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดรำบูชาพระธาตุพนม ชาวอำเภอห้วยเม็ก ถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการ
เฉลิมฉลองสมโภชน์องค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง
จังหวัด กาฬสินธุ์
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง บัญญัติ แสวงดี อีเมล์ banyat_58@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่