ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 25' 38.953"
16.42748695121193
Longitude : E 103° 30' 15.968"
103.50443556250002
No. : 192175
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยแม็กจำลอง สองฝั่งโขง
Proposed by. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ Date 24 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Kalasin
0 2041
Description

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมจำลองและนำสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน และมีความเชื่อว่าการรำถวายองค์พระธาตุพนมจำลอง โดยความเชื่อที่ว่า
ผู้ที่ได้รำถวายองค์พระธาตุพนมจะเป็นบุญ อานิสงส์แก่ผู้รำ และครอบครัว ถือว่าได้ทำบุญถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งเพลง และท่าที่ใช้ในการรำถวายได้รับแรงบันดาลใจจากการรำสักการะองค์พระธาตุพนมจริง ที่จังหวัดนครพนม คือการฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดรำบูชาพระธาตุพนม ชาวอำเภอห้วยเม็ก ถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการ
เฉลิมฉลองสมโภชน์องค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Location
Province Kalasin
Details of access
Reference บัญญัติ แสวงดี Email banyat_58@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่