ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 46' 51.7753"
18.78104870193782
Longitude : E 100° 45' 51.4783"
100.76429953359377
No. : 192219
ประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง
Province : Nan
0 548
Description

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุแช่แห้ง พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว 2 กม. เส้นทางสายน่าน - แม่จริม สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา

งานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีต กล่าวกันว่าในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 6 (เหนือ) เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยข้าราชการบริพารจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญของชาวจังหวัดน่านโดยวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน6 นั้น ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆ จะพร้อมกันที่บริเวณรอบ ๆ เนินภูเพียงแช่แห้ง จะมีพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาโดยมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติ บรรยายธรรมะ และมีการจุดบอกไฟดอก(จุดบั้งไฟ) ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้าน มีความสวยงามยามค่ำคืนพอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ขบวนพุทธศาสนิกชนจะทำครัวตาน (เครื่องไทยทาน) ไปถวายและสรงน้ำพระธาตุแช่แห้ง ในภาคเช้าจะมี พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายจะมีการถวายเป็นพระพุทธบูชา โดยการจุดบอกไฟขึ้น (จุดบั้งไฟ) และมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยการเทศน์มหาชาติสืบเนื่องต่อจากวันขึ้น 14 ค่ำ

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม (หกเป็ง เหนือ) เป็นเวลา ๗ วัน โดยมีกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เทศน์มหาชาติ การแสดงตีกลองปูจาตีกลองแอว การแข่งขันจุดบั้งไฟดอก การแสดงศิลปะพื้นบ้านของ ๗ ตำบลในอำเภอภูเพียง ขบวนแห่ครัวตานล้านนาทุกอำเภอในจังหวัดน่าน ขบวนแห่พระราชทานน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มองค์พระธาตุพระราชทาน และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองน่าน

Location
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
Tambon ม่วงตึ้ด Amphoe Phu Phiang Province Nan
Details of access
Reference นางจริยา จีนเพชร
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
Tambon ในเวียง Amphoe Mueang Nan Province Nan
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่