ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 47' 50.2009"
15.797278041462204
Longitude : E 102° 1' 35.4043"
102.0265012015625
No. : 192221
งานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ
Proposed by. ชัยภูมิ Date 24 January 2017
Approved by. mculture Date 24 January 2017
Province : Chaiyaphum
0 404
Description
รำลึกคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพระยาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิและน้อมถวายสักการะแด่ดาววิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และเพื่อให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว******สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิโทร 04481 2984www.m-culture.go.thสายด่วนวัฒนธรรม 1765
Location
Province Chaiyaphum
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่