ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 24' 42.0463"
16.4116795353505
Longitude : E 103° 29' 56.1926"
103.49894239843752
No. : 192222
มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์
Proposed by. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ Date 24 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Kalasin
0 2393
Description

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงดนตรีโปงลางและผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชาวกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกิจกรรม การบรรเลงโปงลางพื้นบ้าน 300 ลาง การประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การสาธิตและจำหน่ายผ้าแพรวาและผ้าพื้นเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม
และการแสดงของเด็กและเยาวชน

Location
Province Kalasin
Details of access
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่