ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 24' 42.0463"
16.4116795353505
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 29' 56.1926"
103.49894239843752
เลขที่ : 192222
มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์
เสนอโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 24 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : กาฬสินธุ์
0 1947
รายละเอียด

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงดนตรีโปงลางและผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชาวกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกิจกรรม การบรรเลงโปงลางพื้นบ้าน 300 ลาง การประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การสาธิตและจำหน่ายผ้าแพรวาและผ้าพื้นเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม
และการแสดงของเด็กและเยาวชน

สถานที่ตั้ง
จังหวัด กาฬสินธุ์
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่