ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 58' 52.0723"
14.98113119683554
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 6' 52.9784"
102.11471621640624
เลขที่ : 192241
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
เสนอโดย นครราชสีมา วันที่ 24 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : นครราชสีมา
0 39
รายละเอียด

ท้าวสุรนารี เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดปลอดภัย ควรที่ชนรุ่นหลัง จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ทางจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพื่อเคารพสักการะ เชิดชูเกียรติในวีรกรรมของท้าวสุรนารี และเหล่าบรรพบุรุษของชาวจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ตั้ง
จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่