ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 48' 29.8071"
15.808279742728865
Longitude : E 104° 7' 35.4204"
104.12650565312492
No. : 192248
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดยโสธร
Proposed by. ยโสธร Date 24 January 2017
Approved by. mculture Date 24 January 2017
Province : Yasothon
0 302
Description

ประเพณีแสดงออกถึงความเคารพและรำลึกถึงบุญคุณของข้าว ตลอดจนแสดงความขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าว อาทิ แม่โพสพ ผีตา แฮกและผีปู่ตา โดยชาวบ้านพร้อมใจกันใส่ชุดพื้นเมืองออกมาร่วมกิจกรรมเอาบุญคูณลาน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ และวัฒนธรรมอัยดีงามให้คงอยู่*******

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

โทร 04381 580604381 1394

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

Location
Province Yasothon
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่