ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 57' 49.4596"
12.963738775786284
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 38' 49.8526"
99.64718126464845
เลขที่ : 192251
งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ
เสนอโดย เพชรบูรณ์ วันที่ 24 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 24 มกราคม 2560
จังหวัด : เพชรบุรี
0 99
รายละเอียด

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานการใช้แคนของชาวไทยทรงดำ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสร้างความสมัคสมานสามัคคี อนุรักษ์ศิลปะการแสดงฟ้อนรำไทยทรงดำ (อิ้นกอน ฟ้อนแคน) และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำ
******

สำนักงานวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์โทร. 0 3260 4307สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีโทร. 0 3242 4324www.m-culture.go.thสายด่วนวัฒนธรรม 1765
สถานที่ตั้ง
จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่