ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 8.086"
13.7522461
Longitude : E 100° 29' 53.3695"
100.4981582
No. : 192271
นิทรรศการผลงานสะสม
Proposed by. mculture Date 24 January 2017
Approved by. mculture Date 24 January 2017
Province : Bangkok
0 1277
Description
นิทรรศการผลงานสะสมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย และเผยแพร่องค์ความรู้จากนักสะสมและข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการของศิลปะร่วมสมัยของไทย ห้องปฏิบัติการศิลปะ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานครสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโทร. 0 2422 8837, 0 2422 8841www.m-culture.go.thสายด่วนวัฒนธรรม 176
Location
Province Bangkok
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่