ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 8° 26' 22.9525"
8.43970903278146
Longitude : E 99° 58' 13.6549"
99.97045968281247
No. : 192274
งานบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Proposed by. นครสวรรค์ Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Nakhon Si Thammarat
0 2116
Description
การจัดงานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นเปรตที่ถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือ เรียกว่า บังสกุล หรือวันส่งตายาย จะมีพิธีถวายหมรบโบราณหรือสำรับ ซึ่งประกอบด้วย ขนมพอง ขนมลา ขนมสะบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา แห่หมรับ (สำรับ) ส่งตายาย วันนี้จะมีพิธีชิงเปรต (ตั้งเปรต) พิธีถวายหมรับโปราณ (สำรับ) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว******สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร 07535 8336www.m-culture.go.thสายด่วนวัฒนธรรม 1765
Location
Province Nakhon Si Thammarat
Details of access
Reference อวยพร พัชรมงคลสกุล Email paitoog@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่