ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 8° 26' 22.9525"
8.43970903278146
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 58' 13.6549"
99.97045968281247
เลขที่ : 192274
งานบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสนอโดย นครสวรรค์ วันที่ 25 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
0 1864
รายละเอียด
การจัดงานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นเปรตที่ถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือ เรียกว่า บังสกุล หรือวันส่งตายาย จะมีพิธีถวายหมรบโบราณหรือสำรับ ซึ่งประกอบด้วย ขนมพอง ขนมลา ขนมสะบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา แห่หมรับ (สำรับ) ส่งตายาย วันนี้จะมีพิธีชิงเปรต (ตั้งเปรต) พิธีถวายหมรับโปราณ (สำรับ) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว******สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร 07535 8336www.m-culture.go.thสายด่วนวัฒนธรรม 1765
สถานที่ตั้ง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง อวยพร พัชรมงคลสกุล อีเมล์ paitoog@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่