ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 57' 59.0952"
12.96641533919064
Longitude : E 99° 37' 57.9422"
99.63276170898439
No. : 192291
งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี
Proposed by. เพชรบุรี Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Phetchaburi
0 453
Description

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ถึงบรรพบุรุษที่สืบสานการใช้แคนของชาวไทยทรงดำ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยทรงดำ อนุรักษ์ศิลปะการแสดงฟ้อนรำไทยทรงดำ (อิ้นกอน ฟ้อนแคน) และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำให้คงอยู่

Location
Province Phetchaburi
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่