ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 8.086"
13.7522461
Longitude : E 100° 29' 53.3695"
100.4981582
No. : 192348
เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 (The 2 nd Bangkok Art Festival) ณ สยามสแควร์วัน และสยามสแควร์ ซอย 5 กรุงเทพมหานคร
Proposed by. Admin Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Bangkok
0 563
Description

กิจกรรมประกอบด้วย 1) สาธิตงานศิลปะร่วมสมัยและ workshop ในสาขาทัศนศิลป์ อาทิ การวาดเส้น ภาพเหมือนบุคคลภาพการ์ตูนล้อเลียน รวมไปถึงงานประดิษฐ์ D.I.Y 2) ศิลปะการแสดงและดนตรีร่วมสมัย 3) กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 4) เปิดพื้นที่ให้แก่ศิลปินและเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ได้จำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินร่วมสมัย 5) จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยและอาเซียน

Location
Province Bangkok
Details of access
Province Bangkok
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่