ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 40' 11.3344"
17.6698151
Longitude : E 100° 31' 46.6014"
100.5296115
No. : 192361
งานอัฐมีบูชา
Proposed by. อุตรดิตถ์ Date 25 January 2017
Approved by. อุตรดิตถ์ Date 2 April 2020
Province : Uttaradit
0 1142
Description

เป็นงานบุญประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตามพุทธประวัติ โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสรีระพุทธเจ้าจำลอง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุพระราชทาน พิธีเวียนเทียน ตลาดนัดชาวบ้าน กิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม มีพิธีถวายสลากภัตทาน มหรสพกีฬามวย ชมขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ การประกอบพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ

งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ จะเริ่มขึ้นในวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ จนถึงแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ รวม ๙ วัน หากปีใดที่มีเดือน ๘ สองหน จะกำหนดให้จัดขึ้นในเดือน ๗ วันอัฐมีบูชา คือ วันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาล ต่างมีความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียพระบรมศาสดาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของตนนั่นเอง ดังนั้น เมื่อวันอัฐมีบูชารำลึก ที่เวียนมาถึงในแต่ละปี พุทธศาสนิกชนจึงได้พร้อมใจกันจัดงานย้อนอดีตที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาล เพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรเวียนเทียน พิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา ถวายขันกัณฑ์เทศน์ พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดับที่ผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตลาดวัฒนธรรม และการแสดงประกอบแสง สี เสียง เหตุการณ์จำลองสมัยพุทธกาล เกี่ยวกับพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นเป็นประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสืบสานไว้ซึ่งรากวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่ อีกทั้งยังทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

Location
วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)
Tambon ทุ่งยั้ง Amphoe Laplae Province Uttaradit
Details of access
Tambon ทุ่งยั้ง Amphoe Laplae Province Uttaradit
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่