ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 8.086"
13.7522461
Longitude : E 100° 29' 53.3695"
100.4981582
No. : 192365
เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ
Proposed by. Admin Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Bangkok
0 1213
Description

เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง

Location
Province Bangkok
Details of access
Reference Administrator Email pat.buzzardz@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่