ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 8.086"
13.7522461
Longitude : E 100° 29' 53.3695"
100.4981582
No. : 192376
เทศกาลอาหารนานาชาติ
Proposed by. Admin Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Bangkok
0 663
Description

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ให้คนไทยได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทยให้แพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาหารประจำชาติของแต่ละชาติทั่วโลก

Location
Province Bangkok
Details of access
Reference Administrator Email pat.buzzardz@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่