ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 10° 29' 39.4966"
10.494304618712137
Longitude : E 99° 10' 44.1867"
99.17894074238279
No. : 192382
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดชุมพร
Proposed by. ชุมพร Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 27 March 2017
Province : Chumphon
1 2238
Description

การดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตมีความผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนาน เมืองหลังสวนมีแม่น้ำไหลผ่านเปรียบเสมือนสายโลหิตหล่อเลี้ยงเมือง รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา และการถ่ายเทสินค้าพาหนะที่ใช้ติดต่อกัน คือ เรือ เมื่อถึงเทศกาลกฐินจะร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งเรือองค์กฐินไปทอดตามวัดต่างๆ ตามที่ตนศรัทธา เมื่อทอดกฐินเสร็จจะมีการเล่นเรือเพลง สุดท้ายก็จะพายเรือแข่งขันเริ่มมีในท้องถิ่นหลังสวนสมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัด ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวของอำเภอหลังสวนเริ่มในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี (วันออกพรรษา)จากความเชื่อว่าในวันอันสมมตินี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดสัตว์ ซึ่งในสมัยนั้นก็คงใช้เรือเป็นพาหนะ เสร็จจากการร่วมทำบุญตักบาตรก็สนุกสนานด้วยการพายเรือแข่ง

Location
Province Chumphon
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่