ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 2' 10.0446"
16.0361235
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 4' 54.4451"
103.0817903
เลขที่ : 192394
ประเพณีบุญบั้งไฟ
เสนอโดย มหาสารคาม วันที่ 25 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : มหาสารคาม
0 118
รายละเอียด

เป็นประเพณีที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนอีสาน โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนจะตกลงมา ชาวนาจะเตรียมการไถแฮกนา (การแฮกนาหรือแรกนา หมายถึงการลงถือไถครั้งแรกของชาวนา) รอฝน ซึ่งจากความเชื่อในเรื่องลี้ลับและเทวดาที่คนอีสาน เรียกว่า "พญาแถน" ที่อยู่บนสวรรค์สามารถบันดาลฟ้าฝนได้ จึงได้มีการจัดประเพณีบูชาพญาแถนขึ้นทุกปี เพื่อขอฟ้า ขอฝน ในการทำการเกษตร และมีการถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่สำคัญ ใน"ฮีตสิบสอง" (จารีตประเพณีประจำสิบสองเดือนของชาวอีสาน) เป็นประเพณี"บุญเดือนหก" ที่ประชาชนถือปฏิบัติมาแต่อดีต และมีความเชื่อว่าหากไม่จัดประเพณีบุญบั้งไฟอาจทำให้เกิดภัยพิบัติหรือภยันตรายได้

สถานที่ตั้ง
จังหวัด มหาสารคาม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มหาสารคาม อีเมล์ phongsun_k@hotmail.com
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่