ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 14' 32.548"
15.242374441021022
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 49' 26.3028"
104.82397298749993
เลขที่ : 192405
เทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
เสนอโดย อุบลราชธานี วันที่ 26 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 156
รายละเอียด

อุบลราชธานีศรีวนาลัย เป็นเมืองอารยธรรมมีประวัติศาสตร์เป็นราชธานี เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากประชาชน มีความรักความสามัคคีเอื้ออาทรมีความกตัญญูและมีความเมตตา
มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและได้สืบทอดกันมายาวนานมากว่า ๒๐๐ ปี คือประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีอัญเชิญเทียนพระราชทาน วัด ๒๕ อำเภอจะส่งเทียนพรรษาเข้าประกวดในประเพณีแห่เทียนเดิมจากเทียนโบราณ ต่อมาพัฒนาเป็นเทียนติดพิมพ์และแกะสลักซึ่งในรายละเอียดเป็นการสื่อออกมาเรื่องราวของพุทธศาสนา นิทานชาดก และเหตุการณ์ที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยือนเมืองอุบลราชธานี ๑๓ ครั้ง เป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของประชาชนคนเมืองอุบล ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ จึงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชนชาวอุบลที่ได้จัดเทศกาลสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อเทิดพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยมายาวนาน จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง
จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่