ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 8.086"
13.7522461
Longitude : E 100° 29' 53.3695"
100.4981582
No. : 192418
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน
Proposed by. mculture Date 26 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Bangkok
0 734
Description

จัดฉายภาพยนตร์จากชาติอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์จากประเทศเพื่อนบ้าน และมีโอกาสชมภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มีความหลากหลายได้เรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อของประเทศเพื่อนบ้านผ่านการชมภาพยนตร์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)โทร. 0 2422 0013 8730www.m-culture.go.thสายด่วนวัฒนธรรม 1765

Location
Province Bangkok
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่