ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 56' 26.8414"
7.940789273074084
Longitude : E 98° 20' 10.4639"
98.33623996406254
No. : 192419
ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Proposed by. ภูเก็ต Date 26 January 2017
Approved by. ภูเก็ต Date 18 May 2020
Province : Phuket
0 1216
Description

เมืองกะทู้เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของภูเก็ตที่มีรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตที่หลากหลายมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่ภูเก็ตเป็นดินแดนที่จอดพักการเดินบนเส้นทางการค้าระหว่างจีน และอินเดีย ปีนัง จึงมีการรับเอาวัฒนธรรมทั้งจากจีน อินเดีย ปีนัง และตะวันตกมาอย่างหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้เมืองกะทู้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอันมีเสน่ห์ยิ่ง ทั้งสถาปัตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และอาหารการกินที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเมืองกะทู้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อเยาวชน ประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของเมืองกะทู้สู่ภายนอกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อ

Location
Province Phuket
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่