ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 20° 15' 18.1858"
20.2550516
Longitude : E 100° 10' 46.7278"
100.1796466
No. : 192447
เทศกาล “สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 9 ชาติพันธุ์”
Proposed by. เชียงราย Date 4 September 2019
Approved by. เชียงราย Date 23 March 2020
Province : Chiang Rai
0 104
Description

เทศกาล “สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 9 ชาติพันธ์”เป็นงานที่เกิดขึ้นจากที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแซว เป็นตำบลที่มีประชาชนถึง9 ชาติพันธ์ ประกอบด้วย๑) อาข่า๒) ลาหู่๓) อิ้วเมี่ยน๔) ไทลื้อ๕) ไทใหญ่ ๖) จีน ๗) ลั๊วะ ๘) อีสาน ๙) ชนพื้นเมืองหรือไท-ยวนซึ่งวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ จริยธรรม อาจแตกต่างกัน แต่ที่ทุกคนสามารถจะหลอมเข้าด้วยกัน และอยู่ร่วมกันได้ เกิดความรักและสามัคคี และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแต่ละชนเผ่าไว้ จึงได้เกิดงานสืบสานวัฒนธรรม 9 ชนเผ่าขึ้น โดยกำหนดจัดตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยชาวตำบลบ้านแซวได้จัดงานต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปี และได้จัดงานที่บริเวณลานของหมู่บ้านแม่แอบ หมู่11ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ติดต่อกันกว่า ๓ ปีแล้วในการจัดงานยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้การเดินขบวน ๙ ชาติพันธ์ การจัดตกแต่งซุ้มงานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชาติพันธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามชาติพันธ์ของตน และนำอาหารของแต่ละชาติพันธ์มาแสดงและให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมกัน รวมถึงการจำหน่ายและการแต่งกายตามชาติพันธ์ของตนอย่างสวยงามซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชิม ชม ช็อป วัฒนธรรมของชาติพันธ์นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงรายได้อย่างดี

Location
บ้านแม่แอบ
Moo 11
Province Chiang Rai
Details of access
Reference สิริรัตน์ โอภาพ Email sirirat_kn@hotmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่