ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 20° 14' 42.0832"
20.2450231
Longitude : E 100° 6' 35.4175"
100.1098382
No. : 192448
ผ้าทอล้านนานลายเชียงแสน
Proposed by. เชียงราย Date 4 September 2019
Approved by. เชียงราย Date 23 March 2020
Province : Chiang Rai
0 96
Description

ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสนเกิดขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา)ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านบ้านสบคำ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ จัดตั้ง กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกโดยการสนับสนุนฝึกอบรมการทอผ้าจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๙ พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน)ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนทำให้ทราบว่าอดีตมีการทอผ้าลวดลายเชียงแสนมาแต่ดั้งเดิมแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว ท่านจึงได้ก่อสร้าง“พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน”ขึ้นในบริเวณวัดพระธาตุผาเงาเพื่อรวบรวมผ้าทอเชียงแสนและถิ่นใกล้เคียงจึงได้สืบแหล่งทอผ้าเชียงแสนพบว่ามีการทออยู่ที่จังหวัดราชบุรีท่านจึงได้นำสมาชิกกลุ่มผ้าทอเพื่อไปศึกษาลายผ้าและนำมาเป็นตัวอย่างและมีการไปฝึกทอผ้าที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่จึงทำให้เกิด “ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน” ขึ้น

ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสนเป็นผ้าทอด้วยมือโดยใช้กี่กระตุกในการทอ ใช้เส้นด้ายผ้าฝ้ายและไหมประดิษฐ์ในการทอมีลวดลายคงเดิมของชาวเชียงแสน ซึ่งถอดแบบจากลายผ้าเชียงแสนโบราณที่ค้นพบในพื้นที่อำเภอเชียงแสน เป็นลายดั้งเดิมมีด้วยกันอยู่ ๕ ลาย ประกอบด้วย

๑) ลายขอพันเสา

๒) ลายเสือย่อย

๓) ลายดอกมะลิ

๔) ลายกาแลและ

๕) ลายไข่ปลา

ซึ่งได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ลายผ้าทั้ง ๕ ลายเรียบร้อยแล้วผ้าทอลายเชียงแสนมีลักษณะโดดเด่น คือมีการผสมผสานลวดลายทั้ง ๕ ลายเข้าด้วยกันจึงทำให้ผ้าทอมีลวดลายที่สวยงามนอกจากกลุ่มจะทอผ้าล้านนาลายเชียงแสนแล้ว ยังทอลายน้ำไหล ลายกี่ตะกอ ลายตาราง แบบไทลื้อ หรือทอตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

สถานที่ตั้ง

ชื่อสถานที่ตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา)

ชื่อหมู่บ้านบ้านสบคำหมู่ที่๕

ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน

จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

Location
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา)
No. 5 Moo สบคำ
Province Chiang Rai
Details of access
Reference สิริรัตน์ โอภาพ Email sirirat_kn@hotmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่