ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 12' 28.0001"
16.2077778
Longitude : E 104° 33' 16.9999"
104.5547222
No. : 192474
กาพย์เซิ้งบั้งไฟ
Proposed by. ยโสธร Date 30 September 2019
Approved by. ยโสธร Date 30 September 2019
Province : Yasothon
0 349
Description

กาพย์เซิ้งบั้งไฟชาวภูไทบ้านกุดแข้ด่อน ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์สืบทอดต่อไปอย่างมั่นคง โดยเฉพาะในงานบุญเดือนหก หรือประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล จากคตินิยมและความเชื่อเรื่องตำนานพญาคันคาก และการจุดบั้งไฟถวายพญาแถนบนสวรรค์เพื่อขอฝน ชุมชนชาวภูไทบ้านกุดแข้ด่อนได้สืบสานและถ่ายทอดภูมิรู้สู่เยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักในการหวงแหนและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป

Location
Tambon กุดเชียงหมี Amphoe Loeng Nok Tha Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่