ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 8' 8.5484"
16.1357079
Longitude : E 104° 22' 45.0883"
104.3791912
No. : 192476
หนังประโมทัย
Proposed by. ยโสธร Date 30 September 2019
Approved by. ยโสธร Date 30 September 2019
Province : Yasothon
0 398
Description

หนังประโมทัยบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

จากคำบอกเล่าของ นายภูมี ทองหิน ชาวบ้านโพนทัน ถึงความเป็นมาของคณะหนังประโมทัยบ้านโพนทัน ทำให้ทราบว่า ในราวปี พ.ศ.๒๔๙๘ นายอ่อนสา ทองหิน ซึ่งเป็นพี่ชายของ นายภูมี ทองหิน ได้นำหนังประโมทัย มาเปิดทำการแสดงเป็นครั้งแรกในบ้านโพนทัน ต่อมา นายภูมี ทองหิน ซึ่งขณะนั้นอายุได้ประมาณ ๒๕ ปี ได้ร่วมคณะหนังประโมทัย ของครูสมหมาย ชาวบ้านโนนแคน อำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานี (เดิม) ปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญ ทำหน้าที่เป็นเด็กรับใช้ในคณะและเล่นระนาดประกอบการแสดง ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำตัวหนัง การแสดง ในราวปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รวบรวมสมาชิกพรรคพวกจำนาน ๗ คน ก่อตั้งคณะหนังประโมทัยขึ้น ใช้ชื่อว่า คณะ ล.หงษ์คำ โดยมี นายเหลา หงส์คำ เป็นหัวหน้าคณะ ในระยะแรกของการแสดงได้นำเอาตัวหนัง บทพากย์ บทละคร มาจากคณะครู สมหมาย ทั้งหมดต่อมาได้มีการจัดทำเพิ่มด้วยตนเอง และเริ่มได้รับชื่อเสียงความนิยมมากขึ้น ปัจจุบันมีคณะหนังประโมทัยในตำบลโพนทัน ๒ คณะ ได้แก่ คณะเพชรโพนทัน และ คณะรุ่งเรืองเสียงทอง

Location
Tambon โพนทัน Amphoe Kham Khuean Kaeo Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่