ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 53' 43.5134"
19.8954204
Longitude : E 99° 51' 4.5583"
99.8512662
No. : 192522
นายนิพนธ์ อ้ายไชย (พ่อหนานนิพนธ์)
Proposed by. เชียงราย Date 23 March 2020
Approved by. เชียงราย Date 23 March 2020
Province : Chiang Rai
0 75
Description

นายนิพนธ์ อ้ายไชย (พ่อหนานนิพนธ์อ้ายไชย) ผู้ทรงคุณวุฒิแนวทางปฏิบัติของสังคมประเพณีวัฒนธรรมและการศาสนาความเชื่อของล้านนาหรือผู้นำพิธีทางความเชื่อ ศาสนาฯ เกิดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๙๐ ปัจจุบันอายุ72ปี จบการศึกษาสายสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรมชั้นเอก,ป.ธ. ๑-๒ ประโยค ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย

นายนิพนธ์ อ้ายไชย (พ่อหนานนิพนธ์อ้ายไชย) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้รับเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทาน แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา วันสำคัญของโลกประจำปี ๒๕๕๑ ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้รับประทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระญาณสังวร) ด้านประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย ทางพระพุทธศาสนา ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ตลอดจนชุมชนและผู้สูงอายุ ในฐานะเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันการศึกษาให้เป็นวิทยากร ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

นายนิพนธ์ อ้ายไชย (พ่อหนานนิพนธ์อ้ายไชย) เป็นผู้ดำเนินการทางพุทธศาสนาในงานพิธีการต่าง ๆ ประเภทงานมงคล และอวมงคล เช่น งานบวช, ขึ้นบ้านใหม่งานมงคลสมรส, งานบำเพ็ญกุศลศพ ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์การเอกชน และชุมชน ภายในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด เป็นผู้ร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมของชาวล้านนาให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนชุมชนทั่วไป เช่น พิธีทางศาสนา พิธีพราหมณ์ พิธีสืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย และตานหาพญาเม็งราย ถวายเครื่องสักการะ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่26ม.ค.1805และ พิธีขอขมาถ้ำหลวงณ บริเวณหน้าถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่16ก.ค.61

นอกจากนั้น นายนิพนธ์ อ้ายไชย (พ่อหนานนิพนธ์อ้ายไชย) ยังเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสามเณร และผู้สนใจทั่วไป

Category
Local Scholar
Location
No. 148 Moo 10 บ้านสันสลี
Tambon รอบเวียง Amphoe Mueang Chiang Rai Province Chiang Rai
Details of access
Reference สิริรัตน์ โอภาพ Email sirirat_kn@hotmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่