ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 44' 49.0052"
13.7469459
Longitude : E 100° 16' 35.8367"
100.2766213
No. : 192538
ชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม (ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น))
Proposed by. นครปฐม Date 24 March 2020
Approved by. นครปฐม Date 24 March 2020
Province : Nakhon Pathom
0 84
Description

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น)

ที่ตั้งตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

ด้านศาสนามีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนทั่วประเทศ

ด้านศิลปวัฒนธรรมมีผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ การรำกลองยาว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศครีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศกรีมข้าว เปลือกส้มโอแช่อิ่ม ขิงดอง เชอรี่เบญจรงค์ เสื่อเตยและหมอนเตย วงปี่พาทย์ดุริยศิลป์ ฯลฯ

ด้านธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน และมีคลองสาขา จำนวน 20 คลอง

ความพร้อมรับการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

1. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

2. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

3. ศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าวชุมชนตำบลไร่ขิง และการแปรรูป

4.ศูนย์การเรียนรู้โรงปุ๋ยตำบลไร่ขิง

5. ศูนย์การเรียนรู้ปลูกส้มโอปลอดภัย

6. ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง

7. ศูนย์เรียนรู้พัฒนาปัญญาชุมชนตำบลไร่ขิง

8. พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ

9. ฐานการเรียนรู้แสนรักษ์การปลูกพืชระบบอินทรีย์

เส้นทางท่องเที่ยว

1. เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกาะลัดอีแท่น

2. กิจกรรมทางน้ำนั่งเรือจากวัดไร่ขิงผ่านวัดท่าพูด ไปวัดดอนหวาย

มัคคุเทศก์

1. นายชัยพร สงประชา

เบอร์โทร. 06 4038 2096

2. นายปัณณทัด กฤษชัยพฤกษ์

เบอร์โทร. 06 2529 1645

3. นายสมศักดิ์ คนอยู่

เบอร์โทร. 08 1910 8760

4. นายไพฑูรย์ ปัถวี

เบอร์โทร. 08 6511 9575

5. นายบุญมา ปัถวี

เบอร์โทร. 08 5130 2094

โฮมสเตย์

1. บ้านสวนพออยู่พอกิน รองรับได้ 20คน

ผู้ประสาน นายไพฑูรย์ ปัถวี

เบอร์โทร. 08 6511 9575

2. ไร่ขิงเจ๊สกี

ผู้ประสานนายประเสริฐ ภู่สุวรรณ

เบอร์โทร. 0 3431 8262

3. บ้านสวนบางเตย รองรับได้ 30คน

ผู้ประสาน นางสาวนฤมล นิ่มอนงค์

เบอร์โทร. 08 1659 5805

กิจกรรมพิเศษ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

1.กิจกรรม ล่องเรือ แม่น้ำท่าจีน

ช่วงเวลาที่จัดตลอดทั้งปี

2.กิจกรรม นั่งรถรางชมสวนและวิถีชีวิตชุมชนเกาะลัดอีแท่น

ช่วงเวลาที่จัด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. กิจกรรมปั้นดินคลุกโคลนเรียนรู้เรื่องข้าว

ช่วงเวลาที่จัด ติดต่อล่วงหน้าเป็นหมู่คณะ

4. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เกาะลัดอีแท่น

ช่วงเวลาที่จัด ปีละ 1 ครั้ง

ปฏิทินงานวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน

1. ทำบุญตักบาตรเทศกาลวันปีใหม่ เดือนมกราคม

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีทำขวัญข้าวแม่โพสพ เดือนมกราคม

3. จัดงานวันมาฆบูชา เดือนกุมภาพันธ์

4. ประเพณีแข่งขันเรือยาว เดือนเมษายน

5. งานนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง เดือนเมษายน

6. งานวันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม

7. งานวันอาสาฬหบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

8. เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เดือนกันยายน

9. สวดมนต์ข้ามปี เดือนธันวาคม – มกราคม

Location
Tambon ไร่ขิง Amphoe Sam Phran Province Nakhon Pathom
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
Tambon ถนนขาด Amphoe Mueang Nakhon Pathom Province Nakhon Pathom ZIP code 73000
Tel. 0 3434 0349
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่