ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 57' 34.2734"
13.9595204
Longitude : E 100° 12' 18.5936"
100.2051649
No. : 192541
ชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม (ชุมชนคุณธรรมวัดลำพญา)
Proposed by. นครปฐม Date 24 March 2020
Approved by. นครปฐม Date 24 March 2020
Province : Nakhon Pathom
0 85
Description

ชุมชนคุณธรรมวัดลำพญา

ที่ตั้งตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

ด้านศาสนาวัดลำพญา โดยมีประวัติว่าสมัยรัชกาล ที่ 5 พระยากรมท่า ทำการขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันเพื่อทำการจับจองที่นา ชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านสองกลุ่ม คือปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวมอญอพยพมาจากสามโคก ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางแม่น้ำฝั่งตะวันตก ทำการเกษตร ส่วนชุมชนชาวจีน ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งตะวันออก ทำการค้าขาย กลายเป็นตลาดริมน้ำ

ด้านศิลปวัฒนธรรมมีตลาดน้ำวัดลำพญาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาตลาดน้ำขึ้นมา โดยการสร้างแพมีจำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ขนมหวาน ฯลฯ

ด้านธรรมชาติมีที่พักแนวธรรมชาติ พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว

ความพร้อมรับการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

1. ตลาดน้ำ วัดลำพญา

2. พิพิธภัณฑ์มณฑปหลวงพ่อสำเนียง

3. ออร์แกนิค ฟาร์ม

4. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
เส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้ำลำพญา

มัคคุเทศก์

1.นางฐาปนีย์ เลิศสิทธิพันธ์

เบอร์โทร. 0817214874

2. นายทวีศักดิ์ เอี้ยวรัตนวดี

เบอร์โทร. 0818802394

3. นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย

เบอร์โทร. 08 3519 6561

โฮมสเตย์

1. กุลนทีโฮมสเตย์ รองรับได้20 คน

ผู้ประสาน นางสาวสุนทรี พลอยประเสริฐ

เบอร์โทร. 08 1278 1875

2. บ้านไร่โฮมสเตย์ รองรับได้20 คน

ผู้ประสาน นายทวีศักดิ์ เอี้ยวรัตนวดี

เบอร์โทร.08 1880 2394

3. แค้มป์ลาพาย่า รองรับได้ 20คน

ผู้ประสาน นายธัชชัย ถิรรัถยา

เบอร์โทร. 0818065444

กิจกรรมพิเศษ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

1. กิจกรรม "ท่องเที่ยวสุขใจ ตลาดวิถีไทยต้องชมยลเรือน เยือนบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา"

ช่วงเวลาที่จัดตลอดทั้งปี

2.กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชน

ช่วงเวลาที่จัดตลอดทั้งปี

ปฏิทินงานวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน

1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม

2. ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา เดือน กุมภาพันธ์

3. ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน

4. วันวิสาขบูชา เดือน พฤษภาคม

5. วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม

6. ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

Location
Tambon ลำพญา Amphoe Bang Len Province Nakhon Pathom
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
Tambon ถนนขาด Amphoe Mueang Nakhon Pathom Province Nakhon Pathom ZIP code 73000
Tel. 0 3434 0349
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่