ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 48' 33.4451"
13.8092903
Longitude : E 100° 3' 2.9927"
100.0508313
No. : 192543
ชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม (ชุมชนคุณธรรมตำบลสนามจันทร์ (วัดลาดปลาเค้า))
Proposed by. นครปฐม Date 24 March 2020
Approved by. นครปฐม Date 24 March 2020
Province : Nakhon Pathom
0 85
Description

ชุมชนคุณธรรมตำบลสนามจันทร์ (วัดลาดปลาเค้า)

ที่ตั้งตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

ด้านศาสนาวัดลาดปลาเค้า เป็นศูนย์รวมความเชื่อและศรัทธาของชาวลาดปลาเค้ามีรูปปั้นหลวงพ่อน้อย เจ้าอาวาสองค์เดิมที่ได้มรณภาพไปแล้วเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวลาดปลาเค้า และพุทธศาสนิกชนผู้ที่เคยได้ยินกิตติศัพท์คำเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อ ปัจจุบันมีอายุร่วม ๑๐๐ ปี

ด้านศิลปวัฒนธรรมมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ทั้งการฝึกสอนเยาวชนมีการเรียนรู้ และสืบสานมรดกของชาติ และการทำผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย

ด้านธรรมชาติมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

ความพร้อมรับการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

1. วัดลาดปลาเค้า

2. กลุ่มหัตถกรรมแม่ไม้มวยไทย นครปฐม

3. บ้านไร่กำนันนวย

4. สวนแม่ยูร เศรษฐกิจพอเพียง

5. พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์

เส้นทางท่องเที่ยว

- เส้นทางท่องเที่ยวตำบลสนามจันทร์

มัคคุเทศก์

1. นายประภพ หอมระเหย

เบอร์โทร. 08 1178 3319

2. นางประยูร หอมระเหย

เบอร์โทร. 08 1914 1105

โฮมสเตย์

รองเวย์ รีสอร์ต รองรับได้ 60 คน

ผู้ประสาน คุณหัถยา หัตถชาติไทย

เบอร์โทร. 06 2979 8866

กิจกรรมพิเศษ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย กระบี่กระบอง

ช่วงเวลาที่จัดตลอดทั้งปี

ปฏิทินงานวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน

1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม

2. ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา เดือน กุมภาพันธ์

3. ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน

4. วันวิสาขบูชา เดือน พฤษภาคม

5. วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม

6. ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

Location
Tambon สนามจันทร์ Amphoe Mueang Nakhon Pathom Province Nakhon Pathom
Details of access
Tambon ถนนขาด Amphoe Mueang Nakhon Pathom Province Nakhon Pathom ZIP code 73000
Tel. 0 3434 0349
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่