ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 29' 22.7738"
14.4896594
Longitude : E 100° 26' 11.0591"
100.4364053
No. : 192618
หมู่บ้านทำกลองเอกราช
Proposed by. อ่างทอง Date 31 March 2020
Approved by. อ่างทอง Date 3 May 2021
Province : Ang Thong
0 168
Description

ประวัติวัดกลองเอกราช ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

หมู่บ้านทำกลองเอกราช ตั้งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลเอกราชกับตำบลป่าโมก เขตอำเภอป่าโมก ซึ่งมีเส้นทางหลวงหมายเลข 329 ตัดผ่านพื้นที่ ชุมชนแห่งนี้อยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังตลาดป่าโมก โดยเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ซึ่งนิยมทำเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว วัตถุดิบที่ใช้ทำกลอง ได้แก่ ไม้ฉำฉา ซึ่งกลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงกลองขนาดใหญ่ ทั้งมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม โดยในปี 2554 ชุมชนแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงพาณิชย์

ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำ ในหมู่บ้านทำกลองเอกราช คนในชุมชนประกอบอาชีพทำกลองเริ่มมีการผลิตจากคุณตาเพิ่ม ภู่ประดิษฐิ์ ซึ่งเป็นนักดนตรีไทย มีวงพิณพาทย์ไทย
ผลิตกลองใช้เองในวงกลองที่มีคุณภาพดี เสียงดี จึงมีวงดนตรีอื่นๆ มาว่าจ้างผลิตกลองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ จนถึงปัจจุบัน มีลูกหลานเพื่อนบ้าน แยกตัวออกมาทำกลอง จำนวน ๒๕ ครัวเรือน ซึ่งช่างกลองทุกคนภูมิใจที่ได้สืบสานวัฒนธรรมด้านการทำกลองให้สืบ กลองเอกราช เป็นงานฝีมือที่ใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมากว่า ๙๐ ปี นับได้ว่ากลองเอกราชเป็นแหล่งทำกลองที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยที่ทำอย่างครบวงจร

สถานที่ตั้ง

ชื่อสถานที่ตั้ง 63/4 หมู่ที่6 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก อ่างทอง 14130

Location
No. 63/4 Moo 6
Province Ang Thong
Details of access
อภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ
Reference นางสาววราภรณ์ กันเกตุ Email ang_stra@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
Province Ang Thong
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่