ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 8' 42.3733"
18.14510369312964
Longitude : E 100° 8' 30.455"
100.1417930424213
No. : 192834
หอกระจายข่าว เมืองแพร่
Proposed by. แพร่ Date 5 May 2020
Approved by. แพร่ Date 5 May 2020
Province : Phrae
0 51
Description

หอกระจายข่าวเทศบาลเมืองแพร่ อยู่ในยุคช่วงก่อนปี 2508 ตั้งอยู่บริเวณประตูชัย ค่อนมาทางหน้าร้านโต๊ะเหลียงฮะ ในปัจจุบัน ซึ่งในยุคนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังอ่านหนังสือไม่ได้ จึงมารวมตัวกัน ณ หอกระจายข่าวแห่งนี้ เพื่อร่วมรับฟัง ข่าวสาร ต่างๆ
หอกระจายข่าวน่าจะตั้งโดยกรมโฆษณาการ หรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน คงเป็นนโยบายสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม คาดว่าน่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพา เพื่อสื่อสาร ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับฟังข่าวสารโดยตรงจากรัฐบาล การมีสถานีกระจายข่าวก็เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว
ในสมัยนั้นบ้านไหนที่มีวิทยุฟัง น่าจะโก้มาก เพราะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่นยี่ห้อ"บราวฟุ้ง" จากเยอรมัน จากอเมริกาก็มีเป็นวิทยุ "ตราหมา" ยี่ห้อ RCA และมีนักจัดรายการชื่อดังเป็นที่รู้จัก คือ
นายมั่น กับนายคง ในยุคนั้น ประชาชนที่อ่านออกเขียนได้มีน้อยมาก ผู้นำชุมชนจึงเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลในการนำข่าวสารไปแจ้งกับประชาชน จึงเป็นเหตุที่นักแต่งเพลงหยิบยกเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไปแต่งเป็น เพลง ผู้ใหญ่ลี ใน พ.ศ.2504
ซึ่งในช่วงนั้น เป็นยุคที่ต้องปรับตัวให้ทันสมัย มีการห้ามเคี้ยวหมาก ให้ใช้แปรงสีฟันมาแปรงฟัน ไม่นิยมให้ฟันสีดำเพราะหมาก ให้สวมหมวก มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ มีความเป็นชาตินิยมออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้คำขวัญ เช่น (มาลานำไทย เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย) มีการประกาศให้อาชีพต่างๆ เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย (ไม่ให้คนที่ไม่มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพได้) อาชีพ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย เป็นอาชีพหนึ่งที่สงวนไว้ การตัดผมผู้ชายต้องตัดรองทรง ใส่น้ำมันหวีผมแสกเรียบ จึงใช้ใต้ถุนหอกระจายข่าวแห่งนี้ เป็นโรงเรียนสอนตัดผมชายด้วย

Location
Province Phrae
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ Email phraeculture@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
No. 108 Moo 13 Road แพร่-ลอง
Tambon ป่าแมต Amphoe Mueang Phrae Province Phrae ZIP code 54000
Tel. 054625496 Fax. 054625873
Website https://www.m-culture.go.th/phrae
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่