ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 55' 24.7303"
13.9235362
Longitude : E 100° 23' 40.9618"
100.3947116
No. : 192848
การไหว้
Proposed by. นนทบุรี Date 8 May 2020
Approved by. นนทบุรี Date 8 May 2020
Province : Nonthaburi
0 56
Description

การไหว้ ประกอบด้วยกิริยา ๒ ส่วนด้วยกัน คือ การประนมมือ และการไหว้ การประนมมือ หรือที่เรียกว่า "อัญชลี” เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือ เล็กน้อยให้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างชิดกัน ฝ่ามือ ทั้งสองประกบเสมอกันแนบระหว่างอก ปลายนิ้ว เฉียงขึ้นพอประมาณ แขนแนบลำตัวไม่กางศอกทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันการไหว้ (วันทา) เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือ แล้วยกมือทั้งสองขึ้น จรดใบหน้า แสดงถึงความเคารพ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ตามระดับของบุคคล

ระดับที่ ๑ การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ ให้ประนมมือ และยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบน ของหน้าผาก

ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมาก ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ ให้ประนมมือแล้วยกขึ้น พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้ว

ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่วๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อย ให้ประนมมือ แล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก หากจะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกัน ให้ยืนตรงไหว้และไม่ต้องค้อมศีรษะ

Location
Amphoe Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi
Details of access
Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นนทบุรี Email nontculture@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
Province Nonthaburi ZIP code 11000
Tel. 025801348 Fax. 025802764
Website https://www.m-culture.go.th/nonthaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่