ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 57' 38.011"
6.9605586
Longitude : E 100° 40' 2.7592"
100.6674331
No. : 192900
วัดทุ่งแนะ
Proposed by. สงขลา Date 21 May 2020
Approved by. สงขลา Date 22 June 2020
Province : Songkhla
0 39
Description

รายละเอียดข้อมูล

วัดทุ่งแนะ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งแนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๐ ไร่

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี กุฎีสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

วัดทุ่งแนะสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๙ โดยมี นายห้องแซ่ฮ่วน บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด ระยะแรก ๆ มีพระสงฆ์อยู่ประจำน้อยและอยู่ไม่นานก็จากไป จนถึงสมัยพระสงวน ฐิตญาโณ มาอยู่ปกครองวัดที่ได้พัฒนาวัดให้เจริญมั่นคงขึ้น จึงมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามากขึ้นมิได้ขาด อย่างน้อยปีละ ๖ รูป เป็นประจำ

เจ้าอาวาสมี ๒ รูป คือรูปที่ ๑ พระคง พ.ศ. ๒๔๖๙ รูปที่ ๒ พระสงวน ฐิตญาโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นต้นมา

Category
Religious place
Location
วัดทุ่งแนะ
Moo 1
Province Songkhla
Details of access
นายธัญญา เทพแก้ว
Reference นายธัญญา เทพแก้ว
Province Songkhla
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่