ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 25' 13.9285"
15.4205357
Longitude : E 104° 16' 19.3724"
104.2720479
No. : 192988
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้ำอ้อม
Proposed by. ยโสธร Date 29 June 2020
Approved by. ยโสธร Date 29 June 2020
Province : Yasothon
0 110
Description

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้ำอ้อม ได้นำทุนทางวัฒนธรรมที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา ต่อยอด คือ ผ้าไหม เส้นไหมที่ทำแบบโบราณ ทุกขั้นตอน และมีย้อมสีธรรมชาติ ดังนี้ มูลไหม ให้สีเขียว /เปลือกต้นสะเดา ให้สีน้ำตาล / เปลือกต้นกระโหด ให้สีเหลืองอ่อน /ครั่ง ให้สีชมพู และมีแนวคิดในการพัฒนาจัดทำลวดลายผ้าไหมประจำชุมชน บ้านน้ำอ้อม หมู่ 5 เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นในการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน “ตราขวัญน้ำอ้อม” และเมื่อว่างจากกการทำไร่ทำนา กลุ่มแม่บ้านน้ำอ้อม จึงรวมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหม มัดหมี่ ทอผ้าไหมอย่างประณีต โดยได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ้าไหมมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านน้ำอ้อม ที่ใช้เป็นเครื่องเต่งกายในโอกาสงานบุญประเพณีต่าง ๆ อาทิ ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง สไบ ผ้าคลุมไหล่ และจำหน่ายผ้าไหมเป็นของฝาก สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านน้ำอ้อม ได้นำแนวคิดพัฒนาต่อยอดลวดลายผ้าไหมประจำหมู่บ้าน จากความโดดเด่น ความภาคภูมิใจของข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อบ้านน้ำอ้อม มาเป็นลวดลายรวงข้าวสวยงามบนผืนผ้าไหม ที่มีชื่อว่า “รวงไหมน้ำอ้อม” และได้ออกแบบสัญลักษณ์ที่ชื่อว่า “ไหมน้ำอ้อม” มีความหมายว่าภาพหยดน้ำและรวงข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านน้ำอ้อม และภาพลายมัดหมี่ พร้อมกระสวย แสดงถึงการทอผ้าไหม ดังสโลแกนที่ว่า “เสน่ห์งามล้ำค่า ผ้าไหมมัดหมี่น้ำอ้อม “

การพัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ (Branding) ที่สื่อถึงความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

Category
Clothing
Location
Moo หมู่๕ บ้านน้ำอ้อม
Tambon น้ำอ้อม Amphoe Kho Wang Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่