ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 10' 8.5206"
13.1690335
Longitude : E 100° 56' 39.1657"
100.9442127
No. : 193001
นางประพิมพ์ เอกพจน์ ศิลปินดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน)
Proposed by. ชลบุรี Date 31 July 2020
Approved by. ชลบุรี Date 31 July 2020
Province : Chon Buri
0 15
Description
นางประพิมพ์ เอกพจน์ เกิดเมื่อ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ณ ตำบลนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรนายผูก เอกพจน์ และนางชลอ เอกพจน์ ปัจจุบัน อายุ ๗๖ ปีนางประพิมพ์ เอกพจน์ ได้ย้ายติดตามครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอศรีราชาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้คลุกคลีและเรียนรู้การเล่นลิเก นางประพิมพ์ เอกพจน์ สามารถแสดงลิเกได้โดยสวมบทบาทสาวใช้และเล่น ลำตัดในบทต่างๆตามคำแนะนำของบิดาได้ นอกจากนี้นางประพิมพ์ เอกพจน์ ยังมีความสามารถโดดเด่นด้านศิลปะเพลงพื้นบ้านอื่นๆ อาทิ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงโคราช เป็นต้นเมื่อบิดาถึงแก่กรรม นางประพิมพ์ เอกพจน์ กับน้องชายคือนายชุมพล เอกพจน์ หรือ “สีทอง” แห่ง“ลำตัดคณะพ่อผูก”จึงร่วมมือกันพร่ำสอนและหัดให้ลูกหลานร้องเล่นลำตัด เพื่อสืบทอดการแสดงลำตัดของบิดา มิให้สูญหายไปจากความทรงจำของทุกคน พร้อมทั้งเปิดรับงานแสดงในจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออก หรือพื้นที่อื่นๆจนประสบความสำเร็จได้รับความนิยมในยุคต่อมา จนกระทั่งสามารถสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ในท่ามกลางสังคมปัจจุบัน ที่มีผู้สนใจในศิลปะการแสดงลำตัดน้อยลง นางประพิมพ์ เอกพจน์ ทายาทเลือดลำตัดที่เหลือเพียงคนเดียวของนายผูก สตรีผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเห็นคุณค่าของการแสดงลำตัด ยังคงยืนหยัดประกาศรับงานแสดงสำหรับผู้สนใจ แม้จะมีไม่มากนักดังเช่นแต่ก่อน นอกจากนี้นางประพิมพ์ เอกพจน์ ยังรับเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการแสดงลำตัดแก่คณะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า “ ลำตัด ” นอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่ต้องใช้ลีลาการใช้ภาษาไทยแล้ว ยังให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมด้วย อาชีพลำตัดจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เหมือนกับที่มีคนยกย่องบิดา จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ หาก “ ลำตัด ” จะสูญหายไปจากคนไทยปัจจุบันนางประพิมพ์ เอกพจน์ ได้อุทิศตน เสียสละ กำลังกาย ใจ และพยายามทำทุกวิถีทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ สืบทอดการแสดงลำตัดให้คงอยู่ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางประพิมพ์ เอกพจน์ เป็นศิลปินลำตัดหญิงเพียงคนเดียวของภาคตะวันออก แสดงลำตัดชุด “กับข้าวเพชฌาต” ร่วมกับแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติและแม่ศรีนวล ขำอาจแห่งวงหวังเต๊ะ บนเวทีการแสดงมหรสพสมโภชในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องพระเมรุ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวชลบุรีเกียรติคุณที่ได้รับ- ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา- ได้รับเชิญเป็นตัวแทนภาคตะวันออก แสดงลำตัดชุด “กับข้าวเพชฌาต” ร่วมกับแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และแม่ศรีนวล ขำอาจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรณ บริเวณท้องพระเมรุ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐- ได้รับการสนับสนุนจากผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ และเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เป็นวิทยากรสอนนักเรียนโครงการเพาะกล้า รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑จังหวัดชลบุรี จึงยกย่องเชิดชูเกียรติให้นางประพิมพ์ เอกพจน์ เป็นศิลปินดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Location
No. 6/5 Moo 10
Tambon สุรศักดิ์ Amphoe Si Racha Province Chon Buri
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
Reference นริศรา วงศ์วิลัย Email narisara.poo@gmail.com
Tambon บางปลาสร้อย Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri ZIP code 20000
Tel. 0 3827 6407 ต่อ 12 Fax. 0 3827 6407 ต่อ 17
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่