ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 57' 25.362"
7.9570450
Longitude : E 98° 35' 9.024"
98.5858400
No. : 193255
กาละแม
Proposed by. พังงา Date 15 September 2020
Approved by. พังงา Date 15 September 2020
Province : Phangnga
0 10
Description

ประวัติความเป็นมา

จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาสินค้าทางการเกษตร เริ่มปรับตัวลดลงอย่างมาก ทำให้รายได้จากสินค้าทางการเกษตรเชิงเดี่ยว จากยางพารา ปาล์มน้ำมัน สินค้าทางทะเลมีราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว ทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนร่วมกันระดมความคิดลดปัจจัยการใช้จ่ายจากภายนอก และนำปัจจัยในชองชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้ จึงได้นำมะพร้าว ซึ่งภายในชุมชนมีการปลูกมะพร้าวกันทุกครัวเรือน มาผลิตเป็นขนมกาละแม ขายนักท่องเที่ยว และส่งออกขายต่างประเทศ

มีกระบวนการผลิตใช้ไม้พายที่ทำจากไม้ ใช้แรงของคนในการกวน และมีกลิ่นหอมจากเตาถ่าน อีกทั้งใช้มะพร้าวจากในชุมชนที่ปลูกในเกาะยาว ที่มีน้ำทะเลรอบรอบ บนพื้นดินปนทราย ทำให้รสชาติของมะพร้าวมีความหอม มัน เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนมะพร้าวที่แหล่งอื่นๆ

Location
Tambon พรุใน Amphoe Ko Yao Province Phangnga
Details of access
Reference เบญญทิพย์ พัฒนะวราโรจน์ Email ben_yath@hotmail.com
Organization สนง.วธจ.พังงา
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่