ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 2' 27.5158"
14.0409766
Longitude : E 101° 24' 21.2875"
101.4059132
No. : 193308
พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุภฺโภ)
Proposed by. ปราจีนบุรี Date 23 September 2020
Approved by. ปราจีนบุรี Date 23 September 2020
Province : Prachin Buri
0 44
Description

ชื่อ -สกุล พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล ฉายา จิตตสุโภ สกุลเดิม นวลจันทร์

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ อายุ ๔๑ ปีพรรษา ๑๙ น.ธ. เอก ป.ธ. ๓ ประโยคระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)อาชีฟตำแหน่ง นักบวช พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี รูปที่ ๒หน่วยงานที่สังกัด คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่ปัจจุบัน วัดสง่มาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐โทรศัพท์ โทรสาร. มือถือ ๐๘๔-๘๕๓-๘๕๐๙ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)_ jittasupo@gmail.com
Location
วัดสง่างาม
Tambon ท่างาม Amphoe Mueang Prachin Buri Province Prachin Buri
Details of access
Reference อภิเชษฐ์ บุญศิริ Email apichet.boo@m-culture.go.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
Amphoe Mueang Prachin Buri Province Prachin Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่