ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 8° 7' 9.052"
8.1191811
Longitude : E 99° 6' 4.8593"
99.1013498
No. : 193648
ทำเนียบศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จังหวัดกระบี่
Proposed by. กระบี่ Date 30 April 2021
Approved by. กระบี่ Date 30 April 2021
Province : Krabi
0 9
Description

ข้อมูล ณ วัน ที่ 28 ธันวาคม 2563

Location
Province Krabi
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระบี่ Email plan413@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
Province Krabi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่