ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 193651
E - book "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" 2561
Proposed by. กระบี่ Date 1 May 2021
Approved by. กระบี่ Date 1 May 2021
Province : Krabi
0 10
Description

ปี พ.ศ.2561 คัดเลือกต้นไม้ จำนวน 63 ต้น สำหรับนำไปจัดพิมพ์หนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 จังหวัดกระบี่ มีต้นไม้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้นจามจุรี วัดธรรมาวุธสรณาราม บ้านคลองเสียด ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

http://tree.culture.go.th/tree2561/1/mobile

Category
Etc. Document/Book
Location
Province Krabi
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระบี่
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
Province Krabi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่