ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 50' 3.2654"
16.8342404
Longitude : E 100° 26' 22.7616"
100.4396560
No. : 193662
งานประเพณีปีใหม่ม้ง
Proposed by. พิษณุโลก Date 3 May 2021
Approved by. พิษณุโลก Date 3 May 2021
Province : Phitsanulok
0 5
Description

-เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอชาติตระการ-อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง เป็นงานประเพณีที่เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้

คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การโยนลูกช่วง, กีฬาพื้นบ้าน , การแสดงเต้นรำของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน

-จัดในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ หรือช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
ณ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านน้ำจวง หมู่ ๑๓ บ้านขุนน้ำคับ หมู่ ๑๒

บ้านร่มกล้า หมู่ ๘ บ้านสงบสุข หมู่ ๑๕ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ ๑๕ ตำบลนาบัว บ้านห้วยน้ำไซ

หมู่ ๑๕ บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ ๑๖ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย

Location
Province Phitsanulok
Details of access
Reference สวจพล พล Email plk.culture@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่