ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 13' 9.4274"
19.2192854
Longitude : E 100° 56' 23.9536"
100.9399871
No. : 193666
นางพิมพร รุ่งรชตะวาณิช
Province : Nan
0 11
Description

ประวัติ นางพิมพร รุ่งรชตะวาณิช

วันเดือน ปีเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2510

อาชีพ/ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด

ที่อยู่ 201 หมู่ 1 บ้านนาป่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

อีเมล pimporn@doislver-factory.com

ผลงาน

เป็นผู้มีความสามารถในการส่งเสริมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ดังนี้

1.เป็นผู้นำนักธุรกิจสตรีกลุ่มชาติพันธ์อิ้วเมี่ยนที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่ามา อนุรักษ์สืบสานต่อยอดพัฒนาที่สากลจนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.เป็นนักอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของชนเผ่าอิ้วเมี้ยนอย่างแท้จริง โดยแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าเป็นประจำทุกๆ วัน ทั้งตนเอง ครอบครัว และพนักงาน

3.จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า และจำลองหมู่บานชนเผ่าอิ้วเมี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้ามาศึกษาการเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมชองชนเผ่าอิ้วเมี่ยน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4.เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้เกี่ยวกับรากเหง้าวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าตลอดจน ถ่ายทอดวิธีการทำเครื่องประดับเงินและผ้าปักชนเผ่า

5.ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทบุคคล รับโล่รางวัลจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Category
Cultural Network
Location
บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด
No. 201 Moo หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าน
Tambon สถาน Amphoe Pua Province Nan
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
Reference ชลิดา สารใจ Email nan-culture@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
Amphoe Mueang Nan Province Nan
Tel. 054711650
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่