ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 47' 25.2606"
15.79035016515578
Longitude : E 104° 8' 38.173"
104.14393694088372
No. : 193772
อาคารแบบโคโลเนียลสไตล์ (French Colonial) ในชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร
Proposed by. ยโสธร Date 8 June 2021
Approved by. ยโสธร Date 14 July 2021
Province : Yasothon
0 45
Description

ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรมีการตั้งถิ่นฐานมานานมากกว่า ๒๔๘ ปี ปัจจุบันเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ติดกับแม่น้ำชีทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด

ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มาก เช่น ตึกโบราณ อาคารเรือนไม้สมัยเก่า ห้องแถวเก่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองแม่น้ำโขงทางฝั่งซ้ายในช่วงรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ อาคารลวดลายศิลปะที่ อ่อนช้อยงดงาม โบราณสถานเก่าเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าสำคัญต่อการบอกเหตุการณ์การ สร้างบ้านแปงเมืองวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นย่านการค้าหลัก ที่สำคัญและมีความรุ่งเรืองของเมืองยโสธรในยุคหนึ่ง ที่การคมนาคมทางน้ำ มีความสะดวกสบายกว่าทางบก ซึ่งเห็นได้จากอาคารรูปแบบเรือนแถวค้าขายที่มีอยู่มากในชุมชน เช่น เรือนแถวตึกดินชั้นเดียว เรือนแถวไม้ชั้นเดียว เรือนแถวไม้สองชั้น เรือนแถวครึ่งปูนครึ่งไม้ และเรือนโบราณ ต่อมามีนโยบายด้านการรองรับการเจริญเติบโตของเมือง จึงมีการขยายตลาดและมีการย้ายศูนย์การค้าไปในพื้นที่ใหม่

ตึกเก่าย่านชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า มีลักษณะเป็นตึกอิฐดินเหนียว มีรูปแบบศิลปะแบบจีนผสมยุโรป มีบานประตูและหน้าต่างเป็นไม้เนื้อแข็ง ย่านอาคารตึกแถวโบราณ เรียกว่าชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตั้งอยู่บริเวณถนนวิทยะธำรงค์ สภาพตึกแถวในย่านนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๖๐ ปี สร้างด้วยไม้และปูน บางแห่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก บ่งบอกถึงบรรยากาศของความเป็นอดีต ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า นับเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านสถาปัตยกรรม กล่าวคือ มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและอาคารสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก (French Colonial) หรือที่เรียกว่า “อาคารแบบโคโลเนียลสไตล์ (French Colonial)” ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์แบบตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีน ที่มีเทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุที่ถือว่าทันสมัยและมีความมั่นคงแข็งแรงในสมัยนั้น มีศิลปะปูนปั้นประดับผนัง หัวเสา และหน้าจั่วหลังคาที่งดงามอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่อยู่ในย่านชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ล้วนมีคุณค่าและความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

จังหวัดยโสธรได้มีการอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าให้เป็นชุมชนเก่าแก่โบราณ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การขายสินค้าท้องถิ่น ตลาดถนนคนเดิน ตลอดจนการทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” โดยใส่ชุดไทยตักบาตร ย้อนยุคในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดทั้งปี

Location
ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า
Moo สิงห์ท่า
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Yasothon Province Yasothon
Details of access
Reference นายฉัตรชัย วรรณรัตน์ Email aof-w@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Yasothon Province Yasothon ZIP code 35000
Tel. 045715137 Fax. 045715138
Website https://www.m-culture.go.th/yasothon
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่